Alan adlarındaki uzantıların anlamı nedir?

com :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Commercial (ticari) kelimesinin kısaltılmasıdır.
Şirketler, ticari içerikli siteler için uygundur. En yaygın kullanılan alan adı uzantısıdır.


com.tr :

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için belge gerektiren alan adı uzantısıdır.

org :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Organization kelimesinin kısaltmasıdır.
Dernekler, birlikler, vakıflar, kulüpler, ticari olmayan organizasyonlar için uygundur.

org.tr :

Dernekler, birlikler, vakıflar, kulüpler, ticari olmayan organizasyonlar için uygundur.

net :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Network kelimesinin kısaltmasıdır.
Hosting, bilgisayar, telekominikasyon firmaları için uygundur.

info :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Information kelimesinin kısaltmasıdır.

biz :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Business kelimesinin kısaltmasıdır.
com uzantısı kadar yaygın olmamakla birlikte alternatif olarak alınabilir.

com.tr için hangi belgeler gereklidir?

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”,
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”,
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış  “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”,
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

com ve com.tr alan adları arasındaki farklar nedir?

.com ve .com.tr uzantıları arasında erişebilirlik açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. .tr uzantısı bu alan adının Türkiye’den olduğunu gösterir. Türkiye’nin Internet üzerindeki alan adı kodu .tr ‘dir. Özellikle birçok firma hem .com hem de .com.tr uzantılı alan adlarını tescil etmektedirler. .com uzantılı domain adresinde herhangi bir belge gerekmemektedir.

Süresi dolmuş domain adını tekrar alabilir miyim?

Alan adınızı süre bitiminden itibaren 10 gün içerisinde yenilemezseniz, alan adı üzerindeki haklarınızı kaybetmiş olursunuz.

Bu problemin meydana gelmemesi için alan adı süre bitiminden alan adınızı yenilemeniz gerekir.

Alan adınızı süre bitiminden 19 gün sonra hala yenilemediyseniz “REDEMPTION PERIOD” denilen bir sürece girecektir. Bu süreçten çıkmak ve alan adınızı yeniden almak için 200$ ödemeniz gerekmektedir.

B2B ne demek

B2B: Business To Business

Müşteriler şirket olduğunda B2B yani Business To Business (şirketten şirkete) terimi kullanılır. Örnek vermek gerekirse halı fabrikası toptancılara, mağazalara halı sattığında B2B tarzında çalışıyor anlamına gelir.

B2C ne demek

B2C: Business To Consumer

Müşteriler şahıs olduğunda B2C Business To Costumer (şirketten müşteriye) terimi kullanılır. Örnek vermek gerekirse bireylere oyuncak satan bir internet sitesi B2C tarzında çalışıyor anlamına gelir.

Hosting hesabının süresi bittiğinde ne yapacağım?

Hosting hesabınızın süresinin bitimine yakın Markavinci sizi e-mail yada telefon ile bilgilendirmektedir. Süre bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödemesi yapılmayan hosting hesapları silinir. Buna bağlı olan web sitesi ve e-mail adreslerinin kullanımı duracağından sürenin bitmesi beklenmeden ödemenin yapılmasını önermekteyiz.