Alan adlarındaki uzantıların anlamı nedir?

com :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Commercial (ticari) kelimesinin kısaltılmasıdır.
Şirketler, ticari içerikli siteler için uygundur. En yaygın kullanılan alan adı uzantısıdır.


com.tr :

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için belge gerektiren alan adı uzantısıdır.

org :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Organization kelimesinin kısaltmasıdır.
Dernekler, birlikler, vakıflar, kulüpler, ticari olmayan organizasyonlar için uygundur.

org.tr :

Dernekler, birlikler, vakıflar, kulüpler, ticari olmayan organizasyonlar için uygundur.

net :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Network kelimesinin kısaltmasıdır.
Hosting, bilgisayar, telekominikasyon firmaları için uygundur.

info :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Information kelimesinin kısaltmasıdır.

biz :

Herhangi bir belgeye gerek olmadan isteyen herkes alabilir. İlk gelen alır prensibiyle ilk satın alan kişinindir.
Business kelimesinin kısaltmasıdır.
com uzantısı kadar yaygın olmamakla birlikte alternatif olarak alınabilir.